آمار و گزارش ها

تأثیر دسترسی اینترنت بر رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها

internet ipv6تأثیر دسترسی اینترنت بر رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها در این مقاله بررسی خواهد شد.

دانلود مقاله

logo22

 

 

نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی، طبقه اول

ایمیل: ict@iaun.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹

شما اینجا هستید: خانه آمار و گزارش ها تأثیر دسترسی اینترنت بر رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها