ارسال درخواست توسط سیستم پشتیبانی فنی خدمات (Help Desk)

راهنمای ارسال درخواست توسط سیستم پشتیبانی فنی خدمات دانشگاه نجف آباد


پرسش و پاسخهای متداول

لطفا شکیبا باشید!

لطفا شکیبا باشید... این کار چند ثانیه ای طول می کشد!