شبکه فیبر نوری

شبکه فیبر نوری

fiberpassive egp coفیبر نوری یكی از محیط های انتقال داده با سرعت بالا است . امروزه از فیبر نوری در موارد متفاوتی نظیر: شبكه های تلفن شهری و بین شهری ، شبكه های كامپیوتری و اینترنت استفاده بعمل می آید. فیبرنوری رشته ای از تارهای شیشه ای بوده كه هر یك از تارها دارای ضخامتی معادل تار موی انسان را داشته و از آنان برای انتقال اطلاعات در مسافت های طولانی استفاده می شود.

با توجه به حجم ارسال و دریافت داده ها در کل شبکه دانشگاه، زیرساخت ارتباطی دانشکده های جدید، توسط کابل فیبر نوری ایجاد شده است.

هم اکنون دانشکده های مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و مهندسی مواد توسط بستر فیبر نوری به کتابخانه مرکزی دانشگاه متصل هستند. هم چنین ارتباط اینترنتی دانشگاه با لینک های پشتیبان، شامل دو خط فیبر نوری از کتابخانه مرکزی تا مرکز ارتباط زیر ساخت استان اصفهان برقرار میباشد.

logo22

 

 

نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی، طبقه اول

ایمیل: ict@iaun.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹

شما اینجا هستید: خانه سـرویس ها زیرساخت شبکه فیبر نوری