تولید نرم افزار

تولید نرم افزار

نرم افزارهای مورد استفاده در دانشگاه اغب توسط تیم برنامه نویسی انجام میپذیرد.

نمونه نرم افزار های اجرا شده توسط تیم برنامه نویسی واحد نجف آباد:

  • سامانه حقوق و دستمزد
  • سامانه حضور و غیاب
  • سامانه طرح های پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
  • سامانه امور پژوهشی
  • سامانه کارآموزی
  • سامانه همراه هوشمند سهند
  • و ...

logo22

 

 

نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی، طبقه اول

ایمیل: ict@iaun.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹

شما اینجا هستید: خانه سـرویس ها توسعه و پشتیبانی نرم افزار تولید نرم افزار