سامانه پشـتیبانی

سامانه پشتیبانی

سامانه پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات راه اندازی شد. برای استفاده از این سیستم به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

سامانه های تحت پشتیبانی  کارشناس پشتیبانی  محل کار  شماره تلفن

 سامانه پژوهش و فناوری

سامانه سهند

 سامانه ثبت نام و پذیرش دانشجویان جدیدالورود

 سامانه پیامک دانشگاه
 آقای مهندس شجاعی کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق ۳ ۴۲۲۹۲۳۱۶

 وب سایت اصلی دانشگاه

و کلیه وب سایت های زیرمجموعه آن

 وب سایت های دانشکده ها

وبو متریک
 آقای مهندس هادی مهدوی نیا کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق ۶ ۴۲۲۹۲۳۱۳
 

حضور و غیاب کارکنان و دستگاه های حضور و غیاب

 

آقای مهندس حاج خدابخشی
 کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق ۷
۴۲۲۹۲۴۹۱

پست الکترونیکی دانشگاه

سیستم حسابرسی اینترنت (اکانتینگ)

سیستم همایش ها

سامانه خدمات و پشتیبانی تحت وب

خانم مهندس آقابابایی کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق ۱۰
۴۲۲۹۲۹۱۶

سیستم جامع آموزش

سیستم حق التدریس اساتید و سامانه دریافت شناسه تدریس

سیستم خوابگاه های دانشجویی

سیستم فارغ التحصیلان

خانم مهندس طغیانی کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق ۵ ۴۲۲۹۲۴۹۰
سامانه اصالت سنج سرکار خانم مهندس حسینی دانشکده کامپیوتر - طبقه اول  ۴۲۲۹۲۲۵۵

اتوماسیون اداری

سیستم شهریه دانشجویی

سیستم مغایرت گیری مالی دانشجویی

سیستم امور پایان نامه های دانشجویی

سیستم ارتباط با صنعت و کارآموزی

سیستم بایگانی دیچیتال

سرکار خانم مهندس شاهپوری کتابخانه مرکزی- طبقه همکف- اتاق ۹ ۴۲۲۹۲۵۱۶

آنتی ویروس

به روزرسانی شبکه

زیرساخت شبکه

آقای مهندس نورمحمدی کتابخانه مرکزی - طبقه همکف - اتاق ۷ ۴۲۲۹۲۷۲۶

 

 
 
 
 

logo22

 

 

نشانی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، کتابخانه مرکزی، طبقه اول

ایمیل: ict@iaun.ac.ir

تلفن: ۰۳۱۴۲۲۹۲۹۲۹

شما اینجا هستید: خانه سامانه پشـتیبانی