تولید نرم افزار

تولید نرم افزار

نرم افزارهای مورد استفاده در دانشگاه اغب توسط تیم برنامه نویسی انجام میپذیرد.

نمونه نرم افزار های اجرا شده توسط تیم برنامه نویسی واحد نجف آباد:


Warning: include(images/social.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/ict.iaun.ac.ir/httpdocs/templates/iaun-f-of-ee/component.php on line 18

Warning: include(images/social.png): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/vhosts/ict.iaun.ac.ir/httpdocs/templates/iaun-f-of-ee/component.php on line 18

Warning: include(): Failed opening 'images/social.png' for inclusion (include_path='.:') in /var/www/vhosts/ict.iaun.ac.ir/httpdocs/templates/iaun-f-of-ee/component.php on line 18